Informacja o realizowanych projektach

Spółka Narmox Sp. z o.o. realizuje projekt pt.

"Zakup usługi badawczo-rozwojowej dotyczącej opracowania unowocześnionej aplikacji
Narmox Spear, która umożliwi świadczenie usług w nowym, szerszym zakresie."

w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego

OŚ Priorytetowa 1 PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE
Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa
Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF
Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw –„Bon na innowację”

Wysokość uzyskanego dofinansowania: 99484 zł


Narmox Sp. z o.o.
AL. Kasztanowa 3A-5
53-125 Wrocław
POLAND
Tel.: +48 22 266 03 73
E-mail: contact@narmox.com